دوره تحلیل رفتار متقابل

سرفصل هاي دوره مقدماتي تحليل رفتار متقابل

سرفصل هاي دوره مقدماتي تحليل رفتار متقابل – تاريخچه TA – من خوبم تو خوبي يعني چه؟ – تشريح كودك – والد – بالغ – موفق هاي بد حال چه كساني هستند؟ – در چه مواردي نقش هاي خود را عوض مي كنيم؟ (منفعل – پرخاشگر – قاطع) – كودك آزرده درون چيست؟ ( نقش برچسب هاي منفي در زندگي) ...

توضیحات بیشتر »

سرفصل هاي دوره پيشرفته تحليل رفتار متقابل

آموزش دوره پيشرفته تحليل رفتار متقابل شامل سرفصلهاي زير ميباشد: – تكنيك گفتگو در سطح بالغ (تن صدا، لحن و…) – نوازش ها (اقتصاد نوازشي – نوازش كلامي و غير كلامي– نوازش مشروط و…) – تز و آنتي تزها در بازيهاي رواني – كنترل و هدايت گفتگو در ارتباطات ( چرا كودك ما در قلاب مخاطب گير مي كند؟) – ...

توضیحات بیشتر »