دوره تحلیل رفتار متقابل

سرفصل هاي دوره مقدماتي تحليل رفتار متقابل

سرفصل هاي دوره مقدماتي تحليل رفتار متقابل تحليل رفتار متقابل چيست؟ كليك كنيد  تاريخچه TA  من خوبم تو خوبي يعني چه؟ تشريح كودك – والد – بالغ موفق هاي بد حال چه كساني هستند؟ در چه مواردي نقش هاي خود را عوض مي كنيم؟ (منفعل – پرخاشگر – قاطع) كودك آزرده درون چيست؟ ( نقش برچسب هاي منفي در زندگي) ...

توضیحات بیشتر »

سرفصل هاي دوره پيشرفته تحليل رفتار متقابل

آموزش دوره پيشرفته تحليل رفتار متقابل شامل سرفصلهاي زير ميباشد: تحليل رفتار متقابل چيست؟ كليك كنيد تكنيك گفتگو در سطح بالغ (تن صدا، لحن و…) نوازش ها (اقتصاد نوازشي – نوازش كلامي و غير كلامي– نوازش مشروط و…) تز و آنتي تزها در بازيهاي رواني كنترل و هدايت گفتگو در ارتباطات ( چرا كودك ما در قلاب مخاطب گير مي ...

توضیحات بیشتر »