شخصیت شناسی MBTI

کارگاه تحول فردی در شرکت چینی مروارید

کارگاه تحول فردی و رفتار سازمانی با متد MBTI به دعوت شرکت چینی بهداشتی مروارید برگزار گردید. در این دوره به بررسی تیپ های شخصیتی و روابط فردی در محیط کار پرداخته شد. امروزه سازمانهای توانمند در سراسر جهان، قسمتی از درآمد سالانه خود را صرف آموزش پرسنل خود می کنند. مجموعه چینی بهداشتی مروارید هم باتوجه به اینکه در ...

توضیحات بیشتر »

چگونه با درونگراها کنار بیاییم؟

در مطالب گذشته در مورد تیپ برونگراها در MBTI صحبت کردیم و گفتیم که این تیپ از دنیای بیرون انرژی میگیرد و به اصطلاح بلند فکر میکند. این تیپ احساسات خود را به راحتی نشان میدهد و دوستان زیادی در اجتماع دارد. اما درونگراها در مواقعی نقطه مقابل آنها هستند و برای اینکه حال خوبی داشته باشند بیشتر باید با ...

توضیحات بیشتر »

چگونه با برونگرا ها کنار بیاییم؟

در متد MBTI درباره تیپ های شخصیتی بررسی های زیادی صورت گرفته است. یکی از ترجیحات که در قالب انرژی گرفتن از دنیا مطرح میشود، برونگرا بودن فرد است. فرد برونگرا به واسطه تعاملی که با دنیای بیرون دارد، میتواند انرژی خود را حفظ کند در حالیکه فرد درونگرا، باید این انرژی را از خلوت خود کسب کند. در زیر ...

توضیحات بیشتر »

دوره MBTI در کرج

خانه ان ال پی ایران برای اولین بار در کرج اقدام به برگزاری دوره شخصیت شناسی MBTI نموده است. در این دوره با جنبه های مختلف شخصیتی آشنا خواهید شد و شغل مناسب برای هر تیپ و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همانطور که میدانیم، تیپ شخصیتی افراد ثابت است و قابل تغییر نیست. شاید یک انسان درونگرا بطور موقتی ...

توضیحات بیشتر »

فکری یا احساسی

فکری یا احساسی بسیاری از کیفیات شخصی دیگر که در قالب رفتار شخص در قبال دیگران ارزیابی می کنیم با اندیشه ها و احساس دیگران رابطه دارد . معمولا فکریها با افراد رفتار سردتری دارند اما احساسی ها گرم هستند البته باید در نظر گرفت که شخص کجا و با چه کسی صحبت می کند ( موقعیت صحبت کردن را ...

توضیحات بیشتر »

تیپ های ENFJ – INFJ – ESFJ – ISFJ

احساسی برون گرا به هشت دسته تقسیم می شوند چهار دسته به طور طبیعی احساسی و چهار دسته هم فکری هستند . چهار تیپ احساسی که احساساتشان را برون ریزی می کنند . ENFJ –  INFJ – ESFJ – ISFJ این چهار تیپ در دو حرف آخر خود یعنی FJ با هم شریک هستند . چهار تیپ فکری که احساساتشان ...

توضیحات بیشتر »

انواع تیپ ها در MBTI

طبق تعریف چهار بخش ممکنه در تیپ هر شخص هست که سلسله مراتب آنها را شکل می دهد و همیشه به آنها (( عملکرد )) می گویند . حس کردن یا شمی بودن ، فکری یا احساسی بودن این سلسله مراتب درون گرا یا برون گرا بودن و داوری کنند ه یا ملاحظه کننده بودن را در برنمی گیرند اینها ...

توضیحات بیشتر »

سنتی ها SJ

سنتی ها  SJ : سنت گرا نامی است که ما برای اشخاص که ترکیب حسی بودن و داوری کردن را ترجیح می دهند انتخاب کرده ایم . ارزشها و کیفیت ها : سنتی ها به مسئولیت ، وظیفه و خدمت به جامعه اهمیت می دهند چون به ساختار و سلسه مراتب و سازمان دهی توجه خاص دارند مقام مدیریت بسیاری ...

توضیحات بیشتر »

ترجیحات فکری و احساسی در MBTI

فکری یا احساسی: موضوع اصول یا ارزشها فکر کردن و احساس نمودن چگونگی تصمیم گیری اشخاص را نشان میدهد . برای فکریها منطق اصل اول است آنها به هنگام تصمیم گیری ابتدا موضوع را به شکل منطقی تحلیل می کنند اما احساسی ها درست برعکس این شرایط عمل می کنند ، آنها قدمی به جلو می گذارند خود را درون ...

توضیحات بیشتر »

ترجیحات حسی و شمی در MBTI

حسی یا شمی، جنگل یا درختان؟ بعد تیپی دوم به دو نوع درک و برداشت متفاوت اشاره دارد به عبارت  دیگر اشخاص به دو طریق اطلاعات را جذب می کنند . این دو طریق را شمی و حسی می نامند . بعضی ها بخش اعظم اطلاعات خود را از طریق حواس پنج گانه خود دریافت می کنند ( بینایی – ...

توضیحات بیشتر »