شخصیت شناسی MBTI

انواع تیپ های شخصیتی در MBTI

mbti تست

انواع تیپ های شخصیتی در MBTI در تست شخصیت شناسی MBTI 16 تیپ و 4 مشرب مورد بررسی قرار می گیرند که در اینجا قصد داریم به مشرب های سنت گرا و ایده آل گرا بپردازیم. در مطالب قبل گفتیم به با استفاده از سرنخ های متعدد رفتاری افراد می توان به تیپ شخصیتی آنان رسید. شناخت تیپ شخصیتی افراد ...

توضیحات بیشتر »

شغل مناسب تیپ های ESTJ – ISTJ – ESFJ – ISFJ

ESTJ-ISTJ-ESFJ-ISFJ

شغل مناسب تیپ های ESTJ – ISTJ – ESFJ – ISFJ در روش شناخت تیپ شخصیتی MBTI که از مکتب یونگ تاثیر می گیرد مشرب های مختلفی وجود دارد. در مشرب تجربه گرا که شامل 4 تیپ می باشد، افراد در شغل هایی بازدهی بالایی دارند که نظم سازمانی و قوانین حرف اول را میزند. سخت کوشی و مورد اعتماد ...

توضیحات بیشتر »

چگونه با درونگراها کنار بیاییم؟

درونگرا

چگونه با درونگراها کنار بیاییم؟ در مطالب گذشته در مورد تیپ برونگراها در MBTI صحبت کردیم و گفتیم که این تیپ از دنیای بیرون انرژی میگیرد و به اصطلاح بلند فکر میکند. این تیپ احساسات خود را به راحتی نشان میدهد و دوستان زیادی در اجتماع دارد. اما درونگراها در مواقعی نقطه مقابل آنها هستند و برای اینکه حال خوبی ...

توضیحات بیشتر »

چگونه با برونگرا ها کنار بیاییم؟

تست mbti test

چگونه با برونگرا ها کنار بیاییم؟ در متد MBTI درباره تیپ های شخصیتی بررسی های زیادی صورت گرفته است. یکی از ترجیحات که در قالب انرژی گرفتن از دنیا مطرح میشود، برونگرا بودن فرد است. فرد برونگرا به واسطه تعاملی که با دنیای بیرون دارد، میتواند انرژی خود را حفظ کند در حالیکه فرد درونگرا، باید این انرژی را از ...

توضیحات بیشتر »

دوره MBTI در کرج

دوره MBTI در کرج خانه ان ال پی ایران برای اولین بار در کرج اقدام به برگزاری دوره شخصیت شناسی MBTI نموده است. در این دوره با جنبه های مختلف شخصیتی آشنا خواهید شد و شغل مناسب برای هر تیپ و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همانطور که میدانیم، تیپ شخصیتی افراد ثابت است و قابل تغییر نیست.  ابتدا این ...

توضیحات بیشتر »

فکری یا احساسی

فکری یا احساسی بسیاری از کیفیات شخصی دیگر که در قالب رفتار شخص در قبال دیگران ارزیابی می کنیم با اندیشه ها و احساس دیگران رابطه دارد . معمولا فکریها با افراد رفتار سردتری دارند اما احساسی ها گرم هستند البته باید در نظر گرفت که شخص کجا و با چه کسی صحبت می کند ( موقعیت صحبت کردن را ...

توضیحات بیشتر »

تیپ های ENFJ – INFJ – ESFJ – ISFJ

احساسی برون گرا به هشت دسته تقسیم می شوند چهار دسته به طور طبیعی احساسی و چهار دسته هم فکری هستند . چهار تیپ احساسی که احساساتشان را برون ریزی می کنند . ENFJ –  INFJ – ESFJ – ISFJ این چهار تیپ در دو حرف آخر خود یعنی FJ با هم شریک هستند . چهار تیپ فکری که احساساتشان ...

توضیحات بیشتر »

انواع تیپ ها در MBTI

انواع تیپ های شخصیتی در MBTI طبق تعریف چهار بخش ممکنه در تیپ هر شخص هست که سلسله مراتب آنها را شکل می دهد و همیشه به آنها (( عملکرد )) می گویند . حس کردن یا شمی بودن ، فکری یا احساسی بودن این سلسله مراتب درون گرا یا برون گرا بودن و داوری کنند ه یا ملاحظه کننده ...

توضیحات بیشتر »

سنتی ها SJ

سنتی ها  SJ : سنت گرا نامی است که ما برای اشخاص که ترکیب حسی بودن و داوری کردن را ترجیح می دهند انتخاب کرده ایم . ارزشها و کیفیت ها : سنتی ها به مسئولیت ، وظیفه و خدمت به جامعه اهمیت می دهند چون به ساختار و سلسه مراتب و سازمان دهی توجه خاص دارند مقام مدیریت بسیاری ...

توضیحات بیشتر »

ترجیحات فکری و احساسی در MBTI

ترجیحات فکری و احساسی در MBTI 1فکری یا احساسی: موضوع اصول یا ارزشها فکر کردن و احساس نمودن چگونگی تصمیم گیری اشخاص را نشان میدهد . برای فکریها منطق اصل اول است آنها به هنگام تصمیم گیری ابتدا موضوع را به شکل منطقی تحلیل می کنند اما احساسی ها درست برعکس این شرایط عمل می کنند ، آنها قدمی به ...

توضیحات بیشتر »