من آدم 95 نيستم

آدمي كه پنج سال ديگر خواهي بود، حاصل جمع كتابهايي است كه ميخواني و دوستاني كه در اطرافت خواهند بود. سال 95 نفسهاي آخرش را مي كشد. مرور كن كارهايي كه انجام دادي و كارهايي كه ميتوانستي اما ترسيدي. كداميك را به سال جديد موكول كردي؟

ليستي تهيه كنيد از كارها و عاداتي كه نميخواهيد با خود به سال جديد ببريد. عجيب است كه مردم دوست دارند سال جديدي داشته باشند، با عادتهاي قديمي!!! براي سال جديد تعهدي (گارانتي) به خود بدهيم كه اشتباهات سال قبل را تكرار نكنيم. مثلا اگر كمتر كتاب ميخوانيم، ببينيم ايراد كار كجاست؟ كتاب خوب ندارم؟ مشكل تند خواني دارم و… اگر وقت زيادي را در شبكه هاي اجتماعي ميگذرانم، برنامه اي ترتيب دهم كه ورودي هاي موبايل را كاهش دهم يا فقط از چند شبكه مورد علاقه استفاده كنم.

15 دقيقه براي خودت باش

ليستي تهيه كن. كدام كارها را انجام داده اي؟ كداميك دست نخورده است؟ اين يك نشانه اسا! شايد آن هدف براي تو نبوده است. شايد روياي تزريقي از سوي جامعه بوده (مال خودم نبوده). بايد بپذيرم كه فعلا توان تحققش را ندارم و با خط زدنش،‌ بار فكريم را سبك تر ميكنم. بعد از اين مرحله ليستي جديد تهيه ميكنم اما واقعي تر از سال قبل. تصميم ميگيرم عاداتي داشته باشم و كارهايي بكنم كه به روياهايم بخورند.

دست آخر ميدانم كه همه چيز دست من نيست و بخشي از عالم قابل پيش بيني نيست. پس به اندازه چيزهايي كه ميبينم و ميفهمم اميد ميبندم يا نگران ميشوم! نه كمتر و نه بيشتر…

چطور سالي داشته باشم بدون هزينه هاي بيهوده؟

بعضي وقتها ما قفل ميكنيم روي يك نفر يا يك شغل يا يك هدف ولي شايد درست نباشد. عالم عالم كثرت است و انتخابهاي ما محدود. ياد گرفتم انتخابها را بيشتر كنم و انعطاف داشته باشم. بايد بدانيم هر منزل از زندگي شرايط خودش را دارد. در نيمه اول زندگي، شرايط حكم ميكند كه جنگ هاي زندگي را انجام دهيم و دست آورد داشته باشيم اما در نيمه دوم بدنبال كيفيت و آرامش هستيم.

هرچه به نيمه عمر نزديك ميشويم، زمان را كوتاهتر و عمر را ارزشمندتر ميابيم. ما اين واقعيت اساسي را ناديده مي گيريم كه دستيابي به اهداف اجتماعي تنها به بهاي كاسته شدن از جوانب ديگر شخصيت است.

جراتش را داري؟

بزرگترين تمدن ها و تحولات تاريخ بشر،‌با ” نه” آغاز شده.

“نه” به وضعيت موجود.

“نه” به روزمرگي

“نه” به يك برنامه وقت تلف كن تلويزيوني

“نه” به گفتگوهاي بيهوده

“نه” به يك شغل روح خوار

“نه” بزرگت را حبس نكن!

جرات كن و بگو نه….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 11 =